Idag skriver jag i SvD på Brännpunkt om ”Fallet Anna.” Enligt rubriken förespråkar jag bojkott. I texten är jag litet mer försiktig och säger att jag föreslår att man väntar med semesterresan till Grekland innan man får svar på de frågor som fallet stället.

Jag är generellt sett skeptisk mot bojkott. har nog aldrig föreslagit bojkott av nåt innan. men det här är speciellt.

1: Oavsett vad som hänt i sak innebär myndigheternas agerande kränkningar av ”Annas” mänskliga rättigheter. Det är en svensk som kränkts.
2: Grekland är med i samma europeiska klubb som vi – vilket ställer särskilda krav.
3: Grekland har till skillnad från andra turistmål som Tunisien eller Thailand skrivit under Europakonventionen. Här bryter Grekland mot konventionen.
4: De rättsvårdande myndigheterna ger uttryck för en fördomsfull inställning till just svenskor. Dessa uttalanden är graverande för landet Grekland – rättsväsendets uttalanden är Greklands uttalanden.
5: Bilden av en fördomsfull inställning till just svenskor understryks av diplomatens uttalande häromdagen.

Det ger bilden av att svenska medborgare kan hamna i en särskilt dålig situation i Grekland. Och det tycker jag att man kan kräva att Grekland förklarar hur man ska komma till rätta med innan vi lägger våra surt förvärvade pengar på resor just dit.