You are currently browsing the monthly archive for maj 2013.

Via Charles Mitchell, som postade på den ofta underhållande e-post-listan Obligations Discussion Group, uppmärksammas jag på det intressanta, eller kanske snarare lustiga, målet Crinion v IG Markets Ltd [2013] EWCA Civ 587. Avgörandet är en överprövning med syftet att utröna om ett rättegångsfel hade begåtts i tidigare instans.

Anledningen till att frågan rests var att underrätten till stor del klippt-och-klistrat sitt avgörande. Inte bara klippt-och-klistrat, utan klippt-och-klistrat ur en av parternas inlagor. Närmare bestämt hade domstolen till 94 % ordagrant snott domskälen från kärandens inlaga. 

Det är ju förstås effektivt om domstolarna kan låta partsombuden skriva domen. Men det finns också vissa invändningar. I överrätten skriver Sir Stephen Sedley

Information technology has made it seductively easy to do what the judge did in this case. It has also made it embarrassingly easy to demonstrate what he has done. In principle, no doubt, it differs little from the modus operandi of the occasional judge, familiar to an earlier generation of counsel, who would pick up his pen (sometimes for the first time) and require the favoured advocate to address him at dictation speed. But in practice, for reasons which Lord Justice Underhill has described, the possibility of something approaching electronic plagiarism is new, and it needs to be said and understood that it is unacceptable. Even if it reflects no more than the judge’s true thinking, it reflects poorly on the administration of justice: for, as Lord Justice Underhill says, appearances matter.”

Klokt förstås. Utseendet spelar roll.

Annons

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik