Enligt SvD  och DN så har ett mjukvaruföretag köpt The Pirate Bay för sextio miljoner kr. Det lär bli diskussion. Stämmer det så låter det som att köparen får mycket varumärke för pengarna. Men det finns en möjlig juridisk aspekt av detta också. Inför hovrättens prövning av TPB-målet så var en av de frågor som jag sett fram mest att få ordentligt genomlyst den om skadeståndets jämkning (nedsättning). I tingsrätten avfärdades den lättvindigt. Principfrågan om det över huvud taget är möjligt med s.k. allmän jämkning i immaterialrättsliga fall tycks oklar. Likaså hur det faktum att det (enligt tingsrättens bedömning) var fråga om 1) ett uppsåtligt brott som 2) är osjälvständigt och tämligen ”långt från” huvudbrotten”.

Men en allmän jämkning förutsätter att det är ”oskäligt betungande” att kräva av den skadeståndsskyldiga betalar full ut. Om försäljningen inbringar de i tingsrätten dömda de summor som nu tidningarna talar om är det knappast oskäligt betungande att låta beloppen stå sig. Om det nu inte är så, som Peter Sunde idag berättar, att ägandet av bolaget redan lämnat deras händer – en något diffus uppgift.

Dessutom verkar det ostrategiskt att släppa den här nyheten inför hovrättsförhandlingen när TPB-gänget hela tiden framhållit att det inte finns vinstintressen bakom deras agerande.  (Nu kan kanske just skadeståndsskyldigheten vara en anledning till försäljningen men det verkar i sådana fall obetänksamt att göra klart affären innan rättegången nått sitt slut.)

**

Fler på detta spår här .

Annons