”Golbög”. Ordet ringer i klockor från förr. Det är ett uttryck från munnen på kåkfarare som satt inne på 1970-talet. Dessutom är det ett ord som är svårt att använda i en samtid som är litet mer försiktig med att använda sexuell läggning som ett invektiv. Idag känns det liksom inte riktigt fräscht att skrika ”bögjävel” åt någon bara för att man förlorat en fotbollsmatch. Det är som att kalla någon för  ”pederast” för att man stört sig på att han är homosexuell.

Men det finns alltid någon som är beredd att ställa sig upp och försvara sin RÄTT att kalla en chokladboll för ”negerboll”. Jan Guillou har sålunda plockat fram det fina gamla uttrycket golbög i sin sågning av Peter Bratt, som han påstår ”golat” – dvs skvallrat – på honom. Peter Bratt har skrivit ett välformulerat och ingående svarstal på Newsmill . Guillou svarar med att fläska till Bratt igen och säger att ”Bratt bara som vanligt känner sig kränkt”. (Tro fan det.) Enligt andra insatta var emellertid Peter Bratt inte alls någon golbög (se här och här). Kanske är han falskeligen uthängd.

Uthängd är han i vilket fall. För en journalist (i alla fall en seriös journalist) finns det nog inte många beskyllningar som gör så ont som att beskyllas för att bryta mot källskyddet. Dessutom så är det brottsligt. Bratt har således blivit beskylld för att ha begått ett för journalister riktigt nesligt brott. Dessutom i termer hämtade från undertexterna i en blaxploitation-film från 1971.

Medan vi läser de många hyllningarna av Guillous bok kan vi fundera litet över om inte detta är ett ovanligt tydligt fall av ärekränkning. . Sådana frågor dyker upp litet då och då i sådana här sammanhang. (Se här och här för några tidigare reflektioner.) I en debatt av det här slaget måste mycket tillåtas innan det slår över till det kriminaliserade området. Men att utpeka någon som ett brottsligt kräk borde höra till det otillåtna – särskilt om inte sanningen i påståendet kan bevisas. ”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal”, står det i lagtexten

”Brottslig eller klandervärd”. ”Ägnad att utsätta denne för andras missaktning”.

Ur ett principiellt perspektiv vore det  spännande att få se en prövning av golbögsanklagelsen.