lappistunnel.jpg

Bild fr. Rikard Westman, www.elvisphoto.com.

(Den enda bild jag har på mig själv där jag inte ser ut som en fotograferad Chandler Bing på crack.)

Jag arbetar som forskare och lärare i juridik. Idag är jag professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Mina professionella intressen kretsar förmögenhetsrättsliga ämnen i allmänhet och skadeståndsrätt och obehörig vinst i synnerhet, men även rättsfilosofi och pedagogik för jurister.

Obligatorisk men egentligen onödig disclaimer: Bloggen är privat och har ingen direkt relation till mitt arbete eller min arbetsgivare. (Annat än om ni vill kräva mig på skadestånd, då kommer jag hävda att jag gjort allt i jobbet.)

Jag finns på:

Twitter på @martenschultz

Soundcloud med Juridikpodden

Annons