Google ger mig 29 600 000 när jag på svenska skriver in ”Högsta domstolen USA”. Om jag i stället skriver ”Högsta domstolen Sverige” så får jag 521 000 resultat. Skriver jag bara ”Högsta domstolen” så blir siffran drygt 3 000 000.

Många svenskar har mer uppfattningar om det amerikanska rättssystemet än det svenska. Det är symptomatiskt hur Barack Obamas kandidat till US Supreme Court, Sonia Sotomayor, ges helsidor i svenska tidningar. Och inte bara nyhetsbevakningen håller ett öga på processen – Sotomayors tidigare avgöranden kommenteras på ledarsidor och sågas av svenska randianer. Nog finns det i och för sig en del Sotomayor-avgöranden som framstår som intressanta nu när nomineringen får medierna att rikta luppen mot kandidatens tidigare karriär. Som det yttrandefrihetsvänliga avgörandet Dow Jones v. Wall Street Journal eller det upphovsrättsdogmatiska (nåja) avgörandet (rörande Seinfeld) Castle Rock Entertainment, Inc. v. Carol Publishing Group. För att inte tala om de affirmative action-mål som svenska medier nu intresserat sig för.

Men ändå.

Är det inte konstigt att den svenska debatten ägnar mer tid åt en nominering till den amerikanska domstolen än till vad som händer i den svenska domstolsvärlden. Jag är övertygad om att fler svenskar kan nämna ledamöter ur den amerikanska domstolen än den svenska. USA:s federala Högsta domstol har naturligtvis en särskild ställning och är en maktbalanserande faktor med tyngd men – i USA. Betydelen av USA:s HD för svenska förhållanden är överskattad.

Men viktigare är att betydelsen av den svenska Högsta domstolen är kraftigt underskattad. Svenska HD står nu inför viktiga förändringar. Men den svenska Högsta domstolens förändringar handlar inte om någon nomineringsprocess utan om att inom kort en ny ordförande skall utses Därtill kommer justitieråd att tillsättas. Viktiga saker i vilken organisation som helst och när det är vår högsta dömande instans viktigt för hela nationen.(Även om svenska justitieråd överlag nog vill tona ned sin betydelse.) Om detta skriver media intet.

Konstigt.

Särskilt som det finns en ökande medvetenhet om HD:s fundamentala rättspolitiska betydelse. För det svenska rättighetsskyddet, för att dra upp riktlinjerna för diskrimineringsskyddet, för att verka som watchdog mot övergrepp i rättsväsendet, för de alltid känsliga sakerna om bevisreglerna vid påstådda sexualbrott. I massor av viktiga frågor. Icke desto mindre förblir svenska HD anonym och dess arbetssätt för många okänt.  

Konstigt.

**

Uppdatering: Westerberg på DN:s ledarsida hymlar i alla fall inte om varför han intresserar sig för Sotomayor-nomineringen. Det är för att det påminner honom om ett tv-program.