Såg ni Insider i TV8 igår? Jag baxnar. Den nyhet som redan fått namnet ”Trond Sefastsson-affären” i tidningarna börjar utveckla sig till årets nyhet. Den har allt: Påstått kriminella på flera sidor, påstådd korruption i bland uppburna makthavare, påstådda försök till mörkläggningar från alla håll och kanter, knivar i ryggen från kollegor och support från andra. Det här blir en spännande artikelserie om några år. Jag ser mig Dan Josefsson som avsändare.

I vilket fall: I Svenskan (bara i pappersupplagan tror jag) idag så reds delvis de straffrättsliga aspekterna ut. Vilka brott kan ha förekommit om de i media rapporterande uppgifterna är sanna? När det gäller frågan om den anlitade torpeden så tycks för mig att Sefastsson inte kan dömas för något anstiftanbrott till grövre våldsbrott, eller liknande. I gårdagens Insider hörs Sefastsson på bandinspelning tydligt sägas att han inte vill vara med om något våld, eller hur det nu uttrycktes. Å andra sidan så tycks bandinspelningen tala ett ganska tydligt språk för att Sefastsson var beredd att medverka till att hotelser framfördes. Är det ett anstiftanbrott? Och hur skall man egentligen se på det påstådda bedrägeriet?

Även Sefastsson förtjänar tvivlets fördel. Men en straffansvarsfråga kvarstår även om Sefastssons alla uppgifter visar sig sanna och är nästan lika intressant. Vad är det för typ av juridiska tjänster som man betalar 400 000 kr up front för? Vad kan man få för rådgivning för sådana summor? Är inte det ett oskäligt högt belopp för en juridisk rådgivning när det redan fanns en advokat utsedd? Lägg därtill den utsatta situation som ”klienterna” befann sig i (en befann sig i fängelse). Bedrägerikapitlet stannar inte vid bedrägeribrottet. Jag citerar ur den sällan uppmärksammade Shylock-paragrafen, BrB 9 kap 5 §:

Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år. […] Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Ocker. Vad fick egentligen internen – trångmål, eller hur? – betala 400000 kr för? Tål att tänka på.  

Uppdatering:

Förundersökning är nu inledd rörande olaga hot och bedrägeri.