Letades i praxis efter exempel på ränteneuroser kom jag förbi ett klassiskt fall av psykisk skada till följd av en olycka. Fallet är dock inte så gammalt, det är från 1978. Men mycket har hänt med juridikens språkliga konventioner sedan dess. Följande yttrande av en läkare som uttalade sig i HD framstår idag som uppseendeväckande.

”[Läkaren L:s] första kontakt med [den skadelidande I] ägde rum 1962. […] Det intryck han fick 1962 var, att I var en hysteroid och psykoinfantil men mycket begåvad person. Han hade visserligen inte träffat I under perioden 1967- 1973, men hans intryck är att hon blivit sämre efter den olyckshändelse som hon råkade ut för. Under de år han arbetat med I har hennes homosexuella problem varit det verkligt stora problemet, vilket försvåras av hennes religiösa inställning. […] Hans uppfattning är att olyckshändelsen har betytt mycket för hennes arbetsoförmåga. I hade orkat med sitt homosexuella problem, sin hysteroida läggning och värken från höger knä. Men då till detta kom smällen vid olycksfallet, blev den totala bördan mer än vad I orkade med.”

Homesexuella ”problem” och kvinnor med ”hysteroid läggning” – det var inte så länge sedan sådant språkbruk förekom. Men jag undrar vad ”psykoinfantil” betyder.

Annons