I USA är paralegals en etablerad yrkeskategori, t.ex. på den kommersiella advokatbyrån där en paralegal intar en ställning någonstans emellan juristen och advokatsekreteraren. Även i Sverige utbildas sedan några år sedan paralegals enligt ett nytt program där jag undervisar i juridisk svenska. Det är många gånger väldigt ambitiösa och vakna studenter som skulle kunna göra mycket nytta på knowledge managment-avdelningar och andra platser. En av mina mer ambitiösa och vakna studenter på paralegalsprogrammet heter Ebba Backlund och hon har, trött på att förklara vad en svensk paralegal egentligen kan göra, skrivit ihop en presentation av yrkesprofilen som hon härmed gästbloggar kring.

Det låter jättebra med paralegals, men …

När jag berättar för jurister att jag läser till paralegal, mötts jag varje gång av samma reaktioner. Först utropar juristerna att det verkligen behövs en yrkeskategori i skiktet mellan den biträdande juristen och sekreteraren. Denna första positiva reaktion följs närmast reflexmässigt av den oroliga frågan om vilka arbetsuppgifter en paralegal ska ha. 

På den frågan har jag aldrig något bättre svar än ”Det beror på”, eftersom arbetsuppgifterna helt enkelt beror på arbetsplatsens inriktning och organisation. Det är förstås inte ett svar som juristerna nöjer sig med. De vill veta exakt vad en paralegal kan göra. Här brukar jag rabbla upp arbetsuppgifter som jag har haft hittills: beredning av stämningsansökningar och strafföreläggande, påföljdsutredningar, mindre rättsutredningar, marknadsanalyser, framställningar till tingsrätten, skriva förslag till svarsinlagor, upprättande av aktieböcker och aktiebrev, översättning av avtal till engelska, systematisera och värdera stora volymer av bevishandlingar, upprätta processpärmar, ”tjuvlyssna” på förhandlingar och återrapportera vad som framkom, hitta böcker som delägaren inte kommer ihåg titeln på, etc.

Att rabbla arbetsuppgifter har dock inte lugnat juristernas oro, kanske för att de tappar koncentrationen, men kanske främst för att de fortfarande inte kan se vilken nytta de själva kan ha av en paralegal. De arbetsuppgifterna som jag rabblat upp passar inte in exakt på vad de själva pysslar med och därför kan de fortfarande inte se vad en paralegal kan göra för dem. En analogivis tolkning av arbetsuppgifter är tydligen omöjlig.

Så, det kanske är bättre att presentera de olika roller som en paralegal kan ha i det breda fälten mellan den biträdande juristen och sekreteraren.

Beredare

En paralegal kan göra första grovjobbet inför upprättande av olika handlingar, t.ex. svarsinlagor. Utkast till översättningar av avtal och andra juridiska handlingar kan också utföras av en paralegal. 

Researcher

En paralegal kan göra mindre rättsutredningar inom alla juridiska områden. Eftersom det nu är svårare att få prövningstillstånd till hovrätten, kan en paralegal göra stor nytta genom att ha koll på hur tingsrätterna brukar döma i en viss fråga.

 Det finns också en värld utanför juridiken. Paralegal kan göra marknadsundersökningar eller omvärldsanalyser. Eftersom en paralegal har en annan utbildning och erfarenhetsbas än en jurist, kan också en paralegal komma med andra infallsvinklar.

 Processassistent

Många processer innebär stora volymer av dokumenten. Det sparar både tid och pengar om en paralegal är involverad i en process från början, istället för att ”jobbet” ska hoppa mellan olika biträdande jurister under tiden som processen pågår.

 Kontaktperson

En paralegal kan vara den som klienten ska vända sig till i första hand med eventuella frågor. Till skillnad från sekreteraren, kan en paralegal ge mer kvalificerade svar. Och till skillnad från juristen kan en paralegal ge svar på mer begriplig svenska.

 Bibliotekarie

Med en paralegal som bibliotekarie har byrån en bibliotekarie på plats hela arbetsveckan och inte under några timmar någon dag i veckan.

 Handläggare

En paralegal kan handlägga nyregistreringar, omregistreringar och avregistreringar hos t.ex. Bolagsverket, Skatteverket, PRV. En paralegal kan också bevaka statusen på olika ärenden och handlingar.

 Denna presentation var på intet sätt uttömmande utan bara några exempel på olika möjliga roller för en paralegal. Om någon ändå oroar sig för att det inte finns tillräckliga uppgifter för en paralegal, kan jag rabbla upp ännu fler roller: back-up jouren, den första it- hjälpen när Word ser mysko ut, PowerPoint-esset, aktfinnaren…

Annons