Sefastsson-affären trummar vidare, nu med fördjupningar i historien om att det var den misskrediterade f.d. polisen Olle Liljegren som varit med och gräva upp storyn och som enligt TV4 kom med erbjudandet om att ”mörka” affären mot betalning från Fyran. Eller, så säger inte TV4 ordagrant. TV4 har nämligen framhållit att källskyddet förhindrar att namnet på källan nämns.

Men gör TV4 verkligen det, skyddas källan? Här finns två intressanta frågor: 1) Omfattas verkligen Liljegren – om det nu är han – av källskyddet? 2) Har TV4 i sådana fall respekterat källskyddet?

1) Omfattas Liljegren av skyddet? Ja, det är väl inte helt klart. Källskyddet syftar till att garantera anonymiteten till en uppgiftslämnare, där syften bakom uppgiften är att den skall publiceras. Men i det här fallet var ju Liljegrens syfte, om TV4 har rätt, att uppgiften inte skulle publiceras. Historien skulle ju mörkas. Omfattas då Liljegren av skyddet?

2) Om nu Liljegren omfattas av källskyddet – har Fyran verkligen respekterat det? Det kan man väl inte säga. Jan Scherman, vd för kanalen, säger aldrig namnet i den här DN-artikeln. Men samtidigt så säger han så här om vem som var källan: ”- Det var inte ett journalistiskt arbete utan ett arbete som gjorts av uppgiftslämnaren som inte är journalist, det kan sägas utan att källskyddet röjs.” 

Men kan man verkligen säga så utan att källskyddet röjs? För saken är ju den att när Scheman säger detta så har det ju redan rapporterats om att det var just Liljegren som var uppgiftslämnare, efter att Resume något oväntat avslöjat Fyrans källor. Och att i ett sådant läge ö.h.t. uttala sig om källans karaktär innebär ju att källan blir i högre grad identifierbar. Är det verkligen okej?  Vad mera är: Är det lagligt?

*** 

Tidigare om Sefastsson-affären:

Förundersökningen mot Sefastsson

Sveriges dyraste jurist 

Vad får man för 400 000 kr?