Göran Lambertz byter justitiekansleruppdraget mot domarrollen. Högsta domstolen får därmed tillskott av en framstående jurist som dessutom har god förståelse för kommunikation och de nya krav som ställs på våra högsta jurister. Högsta domstolen har därmed besatt den tomma stol som tidigare rapporterats om i media. Däremot är regeringen en justitiekansler kort. JK-ämbetets uppdrag kretsar kring de mest intressanta juridiska arbetsuppgifter som man kan tänka sig (ja, det råkar ju sammanfalla med mina intressen): Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, ersättningsfrågor, rättssäkerhetsfrågor. Samtidigt hamnar en JK ofta i skottgluggen och måste vara skicklig på att argumentera för sig. Det finns inte många kandidater som kan fylla Lambertz skor i dessa avseenden. Rekryteringen av en ny JK blir en grannlaga uppgift för regeringen.

BTW: Rubriken i DN idag är rolig. ”Lambertz slutar som JK”. En rimligare rubrik hade nog varit ”Lambertz börjar i HD”.

Uppdaterat: Anna Skarhed, nu justitieråd, blir ny JK. Vilket verkar vara ett utmärkt val – Anna Skarhed är idag medlem av domstolarnas särskilda mediegrupp och en varm förespråkare för rättsstatliga värden. Och DN skriver i ett plötsligt påkommet intresse för rättsstatens integritet om problemen med JK:s spretiga arbetsuppgifter.

Annons