Vi avslutar väl även denna vecka med litet uppmuntrande kvasi-legalese från Expressen Kultur. I ”Storm och vrede” skriver Björn Wiman, med anledning av min och Ringskog Ferrada-Nolis förvåning över kulturredaktionernas behandling av Anna Odell-målet att: ”Om nu landets lagfarna vill föra grupptalan mot landets ”kulturskribenter” så ska inte jag lägga fingrarna emellan.”

”Grupptalan”. Den där Wiman är verkligen nere med lagboken!