Jurister brukar sällan beskyllas för att besitta poetiska kvaliteter. Den juristprosa som väcker gillande hos andra jurister tilltalar sällan andra än jurister – och de jurister som försöker bryta sig ur dessa stilistiska bojor möts ofta av förvåning eller skepsis (vilket jag själv nyss fått erfara i mina kontakter med en tidskrift, där just min stilistik ifrågasatts).

Men det finns undantag. Irvis Scheynius, tidigare lagman i Haparanda i 40 år och en fantastisk författare har skrivit en hel bok om sina domarerfarenheter med ett språlksom är vackert, suggestivt, musikaliskt. Leta upp den på ett bibliotek.

Irvis Scheynius, Du domarn, Södertälje 1996.

Annons