Läser i DN för övrigt, som en parallell till det så omdiskuterade Stureplansprofilsbeslutet – alldeles för långt ord – att en person som tidigare dömts för ett sexualbrott nu erhåller ett högre skadestånd. Den tidigare dömde friades efter resning.

Pengar kan naturligvtis inte ersätta det lidande en felaktigt fällande brottmålsdom innebär och det gäller särskilt vid sexualbrott. JK:s nya beslut i dessa dagar är en bra påminnelse om vikten av att oskuldspresumtionen upprätthålls även i sexualbrottsfallen.

(En läsare upplyte mig tidigare om att det endast är de principiellt viktiga besluten som läggs upp på JK:s hemsida. Tack för den informationen. Jag kan dock inte låta bli att undra varför. JK:s beslut är överlag intressanta för de som har dessa intressen. Åtminstone ser jag gärna att även beslutet som det avseende Schulman läggs ut. Särskilt som det ju visade sig tydligt att det här fanns ett allmänintresse – tidningarna har skrivit spaltmeter om beslutet.)

Annons