Så hävdar Lena Halldenius idagens SvD. Hennes argument är att reglerna om bla. brevhemlighet åsidosatts genom FRA-lagen. Men det är nog inte riktigt sant att riskdagen har brutit mot grundlagen, om man läser grundlagen på det sätt som vi vanligtvis läser grundlagen i Sverige. Vi brukar komma runt problemen med konflikter mellan grundlagen och vanlig lag genom att helt enkelt tolka bort dem. Ibland behövs mer innovativa lösningar. HD konstaterade till exempel med anledning av normprövningen enligt 11:14 i NJA 2005 s. 33 att man kan komma ifrån problemet med en konflikt mellan en författning och grundlagen genom en ”partiell icke-tillämpning” av normen i författningen och i ett sådant fall blir inte 11:14 relevant. Genom att med andra ord se till att ett lagrum inte används på ett sätt som står i strid med normerna i 2 kap. regeringsformen kan man undvika att se lagen som varandes i strid med grundlagen. HD menade att detta var en parallell till en ”grundlagskonform tolkning”. Man kan även se på det på andra sätt.

I vilket fall: Nu kan man hävda att vi inte borde tolka grundlagen på det sätt vi brukar göra utan mer utifrån vad en ”sund förståelse” av rättighetsnormerna borde innebära. Tag integritetsskyddet i den amerikanska Bill of Rights, som tolkats konstruktivt på ett sådant sätt, så att det omfattat massor med situationer som knappast faller under ”privacy” med en snäv läsning.

***

Läs vad Tomas Bodström skriver om FRA-avlyssningen.