You are currently browsing the tag archive for the ‘våldtäkt’ tag.

#prataomdet blev en av vinterns Twitter-samtalsämnen. Var går gränsen för ett sexuellt övergrepp? Vad är ett tvång, vad är mer en osmaklig påverkan? Juridikens termer hamnar i bland i gråskalorna, men diskussionen om #prataomdet var egentligen viktigare: Vad utsätter vi egentligen varandra för? När är vi ett offer, när är vi förövare och när duger sådana termer inget till?

En sak borde i vilket fall stå klart. Alla sådana handlingar som faller inom ramen för det som idag kallas våldtäkt i rättslig mening är klandervärda. Alla våldtäktsbrott är inte lika klandervärda, och alla som döms för våldtäkt är sannolikt inte skyldiga, men de gärningar som faller under straffbuden är klandervärda. Även det förhållandevis färska våldtäkt mot barn-lagrummet fångar in klandervärda handlingar, om än inte dessa handlingar alltid är lika klandervärda som Hagamannens handlingar.

Men så finns det ju alltid ifrågasättanden. #prataomdet emanerade ur ett samtal om anklagelserna mot Assange. Mer intressant är egentligen fallet med Roman Polanski. Polanski hade sex med ett barn (yngre tonåren) som var drogad. När Polanski greps trädde flera kändisar in till hans försvar.

Av alla hål i huvudet som uppstod i denna diskussion är nog Whoopie Goldbergs det största. Polanski hade inte gjort sig skyldigt till ”rape-rape”, utan något annat. ”Rape-ish”, föreslår Daily Show i ett inslag, somsäger mer om våldtäktsdiskussionen efter Assange och i andra fall än de flesta debattartiklar. Klicka på länken.

Jahaja. Det här är ingen bra dag för svensk tolerans mot oliktänkande. Nu har Hillegren tydligen blivit skild från en del av sina arbetsuppgifter efter sina uttalanden. NB: De uttalanden han gjorde till en tidning. Om inte det anses vara ett problem ur meddelarfrihetssynvinkel så blir jag förvånad. (Var finns Tidingsutgivarna nu?)

edan vi väntar på att någon skriver en JK-anmälan därom kan vi läsa Jakobs utmärkta artikel på Newsmill. Obligatorisk läsning för den som fortfarande bryr sig om offentliganställdes rätt till yttrandefrihet.

Åklagaren Mikael Hammarstrand har fått rubriker i pressen. (SvD, DN, Dagens Medicin) Hans uttalande om att han utan tvekan skulle åtala personer som skriver ut p-piller till barn under femton för medhjälp till våldtäkt är säljande. Men det är naturligtvis helt orimligt. (”Helt obegripligt”, säger Silbersky.)

De nya reglerna i brottsbalken innebär att samlag med personer under 15 år definitionsmässigt är att anse som våldtäkt. Om en fjortonårig pojke har samlag med en 16-årig flicka så är alltså pojken offer för brottet våldtäkt, oavsett vad han själv kan ha haft för uppfattning om det inträffade. Om detta kan man ha åsikter men så är nu regeln.

Åklagarens argument är att p-piller som skrivs ut till den som enligt lagen definitionsmässigt är ett brottsoffer främjar brott. Men så är det naturligtvis inte, i alla fall inte generellt. Det är helt bakvänt resonerat. Den som skriver ut p-piller må vara offrets medhjälpare men det gör inte läkaren eller barnmorskan till gärningsmannens medhjälpare. Att sälja skyddsvästar till ordningsvakter är inte medhjälp till mordförsök om någon sedan skjuter ordningsvakten.

Men det innebär nog inte att det är riskfritt att skriva ut p-piller. Om barnmorskan X skriver ut p-piller till en 19-årig flicka som X vet har en relation med en 14-årig pojke så kan det vara brottsligt. Men den svepande beskrivning av medhjälpsbrott som Hammarstrand tillskrivs har knappast täckning i lagen. Men oskuldspresumtionen gäller även här. Han är säkert felciterad.

Våldtäktsregeln rörande barn må ha sina brister, men det här utfallet mot regeln påvisar knappast dessa brister.

**

Socialstyrelsen kommenterar åklagarens uttalanden via en talesperson som är kritisk mot inställningen.  Talespersonen är tydlig med att framhålla att han inte kan överpröva de rättsliga processerna. På fråga från journalisten om inte Socialstyrelsens uppfattning i frågan skulle tillmätas ”stor betydelse” om ett fall som detta skulle prövas i domstol svarade emellertid talespersonen att ”Jo, det är klart att det gör.” Men det hoppas jag verkligen att det inte gör. Hur en myndighet tolkar rättsreglerna skall inte rimligtvis påverka en domstols bedömning och om den gör det så är det i vart fall inte lämpligt.

Läs även Jakobs synpunkter.

Två nya domar från Högsta domstolen behandlar vad som kan anses som våldtäkt och var gränserna går för våldtäktsbegreppet. Här finns en uppgift för gender-forskningen: Det är våldtäkt att föra in fingrarna i sovande kvinnors underliv, men däremot inte att onanera en sovande man. Könsneutralt?

Se DN, SvD eller HD:s hemsida för domarna i sig.

En man beviljades idag resning av HD efter att det uppdagats att den kvinna som anklagat honom för våldtäkt dömts för falsk tillvitelse. I ett annat fall!

Om domen om våldtäkt påminner det minsta om den karakteristik SvD ger av den är det alldeles hemskt. I princip så är det blåmärken och sår i kombination med den anklagandes historia som legat till grund för domen, enligt SvD. Jag hoppas att domen ínte återspeglar tidningens läsning.

***

Mer om vikten av oskuldspresumtionen här, här och här.

Straffrätten agerar content provider åt tidningarna. Idag toppas morgontidningarna med slutpläderingen i brottmålet mot plastikkirurgen i hovrätten  (se även här) och att åtal lämnas in avseende den vakt på Café Opera som anklagats för att ha misshandlat en kroggäst. Båda målen är av intresse även för andra än de närmast berörda. I läkarmålet aktualiseras återigen den fråga som i samband med straffprocesser kanske mest givit upphov till diskussion i media under senare tid, nämligen frågan beviskraven vid sexualbrott. I vaktmålet aktualiseras liknande bevisrättsliga frågor.

Som en iakttagelse från den som är utanför medias sfär är det intressant att även seriösa tidningar, inte bara kvällspressen, pekar ut läkaren med namn och bild. Kanske riskerna för ett medialt justitiemord inte är så store i och med att läkaren dömts i tingsrätten (och dessutom verkar åtalet, av medias rapportering att döma, väldigt väl underbyggt) – men ändå: Lagakraftvunnen dom finns ännu inte. Vakten kan fortfarande åtnjuta anonymitetens skydd, i alla fall i morgontidningarna. För det fall vakten fälls borde det rimligen finnas att betydande allmänintresse av att veta även vem dörrvakten är, när nu tidningarna slagit in på det personliga spåret i rapporteringen av brottmål.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter