You are currently browsing the tag archive for the ‘stockholms universitet’ tag.

Nu skall Pedagogiska priset åter igen delas ut bland Stockholms Universitets lärare. Förra året så fick jag en jättefin nominering, där alla mina kvaliteter på ett föredömligt klart sätt framträdde. Denna välskrivna nominering placerade mig i tätgruppen – bestående av sex lärare – men sedan gick priset till en lärare från någon menlös institution som kemi eller nåt.

Nomineringen förra året skrev jag själv. Det har jag blivit retad för. Men i år hoppas jag på bättre tur. Jag vill uppmana alla att nominera mig till priset som Årets lärare vid SU. Det är en fördel om jag rent konkret varit lärare för er, antar jag, men låt er inte stoppas av att ni aldrig träffat mig. 🙂

Nominering sker här.

***

Nedan följer kriterierna.

Priset går till lärare som uppfyller kriteriet att han/hon främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning liksom erkänd undervisningsskicklighet.

Det är till detta kriterium du ska förhålla dig när du nominerar en lärare. Försök att med egna ord beskriva varför du tycker din lärare uppfyller kriteriet och förtjänar priset.

Som exempel på goda pedagogiska insatser kan vi nämna följande. Observera att du inte ska klistra in dessa exempel i din nomineringsblankett utan beskriva med egna ord på vilket sätt den nominerade läraren uppfyller ovanstående kriterium.

Läraren kan exempelvis:

  • Skapa ett positivt klimat som stimulerar studenternas engagemang och intresse för ämnet och därigenom främjar lärande, kreativitet och kritiskt tänkande
  • Ställa höga krav och skapa goda förutsättningar för alla studenter att uppfylla dessa krav
  • Sätta in kursen och ämnet i ett för studenterna förståeligt sammanhang och anknyta till aktuell forskning, internationella förhållanden och samhällets utveckling
  • Lyfta fram generella kompetenser och integrera olika former av färdighetsträning i undervisningen (förmåga till muntlig och skriftlig presentation, analys, samarbete, värdera information etc.)
  • Bygga in perspektiv på till exempel genus, etnicitet, klass, sexualitet och ålder i undervisningens form och innehåll
  • Uppmuntra studenterna till kontinuerlig dialog kring undervisningens och examinationens former och innehåll och använda studenternas synpunkter för att utveckla undervisningen
  • Se till att nya studenter mottas på ett sådant sätt att de trivs och finner sig till rätta och skapa olika former och mötesplatser för att uppmuntra till dialog mellan studenter och lärare

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter

  • RT @MagnusNedstroem: HD har nu prövat frågan om exklusivitet i visst upphandlat ramavtal. Viktigast här är att samtliga justitieråd är ense…* 3 days ago
  • RT @CultureCrave: Scarlett Johansson is suing Disney over a contract breach for releasing #BlackWidow on Disney+ Her salary was partly bas…* 3 days ago
  • RT @martenschultz: Det kom ett mål i EU-domstolen i förra veckan som rör svensk diskriminerings- och processrätt. Det svenska systemet förl…* 3 days ago