You are currently browsing the tag archive for the ‘Stockholm Centre for Commercial Law’ tag.

Segdragna förhandlingar med En bok för alla stundar. Men tills vidare kan man beställa min nya lilla bok Adekvansläran. Vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Centre for Commercial Law – färsk från tryckpressen – hos Jure.

Den finns inte upplagd på förlagets hemsida än men kommer väl synas där inom kort (och kan säkert beställas redan nu om någon nu vill det). Pris omkring 250 kronor, skulle jag tro. Boken ser med nya ögon på adekvanstemat i skadeståndsrätten (ehuru resonemanget torde kunna appliceras även på adekvansproblem i obligationsrätten eller straffrätten).

Framställningen tecknar konturerna av en ny adekvanslära med betoning på lära, som är lyhörd för de skilda överväganden som kan aktualiseras inom adekvansbedömningen beroende på situationerna men som samtidigt beaktar att utvecklandet av en lära av detta slag bör sträva mot koherens.

Det har gått inflation i jävsanklagelserna. Nu drar det mediepåeldade drevet vidare mot Anders Eka, som är den hovrättsdomare som skall pröva om jäv föreligger i TPB-rättegången i tingsrätten. DN har nämligen uppmärksammat att Eka ingår i en forskningspanel på Stockholm Centre for Commercial Law (Centret förkortat, som är min arbetsplats). Centret är ett akademiskt centrum som knutit till sig forskare i kommersiell rätt och organiserar olika forskningspaneler, där även jurister från andra sfärer ingår – helt i linje med riksdagens önskemål om att akademin skall verka för nära kontakter med det ”omgivande samhället.” I den forskningspanel vars seminarier Eka tydligen någon gång varit med vid har även ombud för målsägandena i målet varit eller är verksamma. Nota bene: Ombuden – inte målsägandena själva. Det är advokaterna som ingått.

Är inte detta jäv, frågar DN?

Precis här övergår medias bevakning av jävsfrågan i TPB-målet från att vara överdriven till att bli direkt löjlig. Inom ramen för Centret finns det massor med människor engagerade. Vissa få jurister jobbar vid Centret, som jag, men de flesta av de hundratals aktiva personerna går på några seminarier eller en föreläsning någon gång. Man kan nog nära på säga att vid det här laget, när Centret varit verksamt i nio år, så finns det få civilrättsjurister i Stockholmstrakten som är intresserade av sitt yrke som inte någon gång kommit i kontakt med Centrets verksamhet på olika sätt. Centret har ett samarbete med justitiedepartementet och våra forskare har ett stort internationellt nätverk. Det vore direkt bisarrt om jävsreglerna skulle lägga hinder i vägen för domare att gå på seminarier eller föreläsningar vid Centret eller andra verksamheter vid universiteten.

I vilket fall så beskriver Eka för DN att hans intresse för medierättsfrågorna kom av hans arbete med yttrandefrihetsfrågor. Min helt ovetenskapliga gissning är att personer som intresserat sig särskilt för yttrandefrihetsfrågor inte sällan lägger en annan betoning i rättighetsavvägningar där upphovsrätten är aktualiseras än vad upphovsrättsspecialisten gör.

Dessutom: Det börjar bli fånigt att media ensidigt driver linjen att ombuden är samma sak som deras huvudmän. Så är det inte alls. Jag tror inte försvarsadvokaten Peter Althin (som ju är politiker också) har samma politiska inställning till upphovsrätten som sin klient i målet. Althins uppdrag är att hitta de bästa argumenten för sin klients sak. Samma med advokaterna på målsägandesidan. Det kan ju upplysas om att vissa ombud på målsägandesidan också försvarat personer som anklagats för upphovsrättsintrång tidigare.

Så, take a chill pill: Alla jurister är inte köpta av upphovsrättsindustrin. Det finns inte någon stor konspiration. Det finns dessutom jurister som kan arbeta för upphovsrättsinnehavare utan att för den skull vara övertygade om att den nuvarande regleringen är optimal. Men ibland stöter vi på varandra i olika sammanhang. Domare är också välkomna. Det skulle vara trevligt om även domare kunde få fortsätta komma på våra seminarier på Centret ibland.

Och till DN: Centret är inte någon ”institution”.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter