You are currently browsing the tag archive for the ‘smygfilmare’ tag.

Föga överraskande, efter HD:s senaste domfriar tingsrätten smygfilmaren som lät kameran rulla offentliga toaletter. Ett oförklarligt hål i lagstiftningen som skall täppas till. I väntan på det kan skadeståndskrav mot lagstiftaren aktualiseras.

Uppdatering: Här skriver Dagens Juridik om fallet.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter