You are currently browsing the tag archive for the ‘sexualstraffrätt’ tag.

Madeleine Leijonhufvud kritiserar HD på dagens Brännpunkt. Domstolen är inkonsekvent, hävdar hon, och hänvisar till det s.k. Tumbamålets avgörande. Vidare framhåller hon att problemet är att HD i för hög grad bedömt om hot eller våld förekommit, vilket är mindre viktigt i sammanhanget än om det brister i samtycke.

Det är som vanligt tänkvärda synpunkter. Men om nu det finns påstående om våld från målsäganden måste naturligtvis även det bedömas – gärningen som skall bevisas utgår ju ofta i dessa fall från vad målsäganden säger om gärningen. I vilket fall så ringer varningsklockorna hos mig när jag hör samtyckeskonstruktionen diskuteras. Jag får nämligen en känsla av att de som för argumentationen alltid utgår från situationen man-[påstås] våldta-kvinna.

Sakligt sett är det naturligtvis könsneutralt, men mellan raderna – särskilt i muntligt tal – får man inte sällan en känsla av att situationen att mannen skulle påstå att han saknade samtycke under det sexuella umgänget skulle bedömas annorlunda.

På samma sätt funderar man över hur påstådda homosexuella sexuella övergrepp passar in i den mentala ramen. Från gay-kretsar hör man inte sällan att svensk sexualbrottslagstiftning i stort bygger på heteronormativa föreställningar och en allmänt nedlåtande attityd till från den monogama heteronormen avvikande sexualkulturer.

Två nya domar från Högsta domstolen behandlar vad som kan anses som våldtäkt och var gränserna går för våldtäktsbegreppet. Här finns en uppgift för gender-forskningen: Det är våldtäkt att föra in fingrarna i sovande kvinnors underliv, men däremot inte att onanera en sovande man. Könsneutralt?

Se DN, SvD eller HD:s hemsida för domarna i sig.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter

  • Tänkte gå över till inspirationsföreläsningar, "Så lever du ditt liv - genom lagen".* 1 hour ago
  • RT @KateGodfrey_: Um, not sure quite how to say this, but Corbynite witches are hexing Richard Branson. https://t.co/RaQizDUnaL* 1 hour ago
  • RT @IdaOstenberg: Alltså, antingen dissas vi som ideologiskt färgade vänster-post-koloniala-genusteortiker-från-Södertörn eller så sitter v…* 1 hour ago
  • RT @IdaOstenberg: Är humanistisk vetenskap över huvud taget relevant? Hur skall vi förmedla våra kunskaper och vilken roll skall vi spela i…* 1 hour ago
  • Anthony Weiner verkar vara något av en dick.* 5 hours ago
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 11 438 andra följare