You are currently browsing the tag archive for the ‘rättsstat’ tag.

Sanna Rayman delar ut plus och minus till lagändringen om att preskription för vissa allvarliga brott (mord) avskaffas. Plus går till att preskriptionen avskaffas. Minus går till att lagen får retroaktiv effekt. Hon avslutar med följande mening:

Retroaktiv lagstiftning hör inte hemma i en rättsstat och det borde vara en självklarhet för en borgerlig regering.

I ledarbloggen utvecklas inlägget även till ett skämt med bistånd av Rick Falkvinges förvisso ganska fyndiga bingo-förslag, Askbingo. Även Falkvinge skriver att det är en grundläggande rättsprincip att inga lagar gäller retroaktivt.

Men är verkligen detta en grundläggande rättsprincip?

Nej, det är det inte.

Det är en grundläggande rättsprincip att inga straffbud skall gälla retroaktivt, men straffbuden är bara en pyttighet i lagstiftningen i sin helhet. Förmånlig lagstiftning fungerar ofta retroaktivt. Ibland är hela syftet med en lagstiftning att den skall verka retroaktivt, eftersom den tidigare lagstiftningen ansågs otillräcklig i sitt skydd för enskilda. Ett exempel på det är lagen som gav tvångssteriliserade rätt till ersättning för åtgärder som inte skulle ansetts ansvarsgrundande för det allmänna enligt den vid tiden gällande lagen. Få torde ha svårt att se det som ett rättssäkerhetsproblem med sådan lagstiftning.

Det är bara viss retroaktiv lagstiftning som aktualiserar rättssäkerhetsfrågor. Är detta ett sådant fall? Är den retroaktiva tillämpningen av regeln om avskaffande av preskriptionen ett retroaktivt förbud? Frågan är komplicerad. Att mörda någon var förbjudet både innan och efter den 1 juli 2010. Det är inte i sig ett nytt straffbud som införs. Å andra sidan så kan den person som gömt sig undan rättvisan i enlighet med den nuvarande preskriptionsskalan efter den 1 juli fortfarande lagföras – straffbudet får därmed en delvis annan innebörd även för handlingar som begåtts för länge sedan. Poängen är att frågan inte är enkel. Och framför allt: Den låter sig inte fångas i någon svart-vit maxim om att en rättsstat inte kan tillåta retroaktiv lagstiftning.

(Se även Klamberg.)

Annons

Jag gillar inte bilden men texten blev inte så dum: Rättssäkerheten sitter i detaljerna, krönika i domstolsorganet Domkretsen finns här.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik