You are currently browsing the tag archive for the ‘rättigheter’ tag.

Israels Högsta domstol underkänner förbudet mot arabiska partier. Det är inte första gången som Israels HD sätter sig på tvären när landets ledning vill ta i med hårdhandskarna. Tidigare har domstolen sagt nej till tortyr och förnedrande behandling i fängelser, vilket den israeliska säkerhetstjänsten ansåg behövdes. Domstolen har även slagit ner mot beslutet om att dra upp en mur kring västbanken.

Det är så en högsta domstol skall fungera i en demokrati. En vakthund som försvarar rättigheter även när majoritetens utsedda ledning angriper dem, en roll som dessutom understryks av domare Beinishs tal om att det är domstolen som måste ”restrain the army”. Israels Högsta domstol är ett exempel för hela regionen och visar genom handling hur en fungerande maktdelning är fundamental för en levande demokrati. Vilka Högsta domstolar i Israels närhet skulle våga göra samma sak? 

Dessutom: Tuffa domaren Beinish är kvinna.

Visst är det glädjande, med överenskommelsen mellan allianspartierna och Mp om en ny grundlag. I presentationen av uppgörelsen finns det mycket som bådar gott: Författningsdomstol, ökat skydd för integritet och fokus på rättigheter. Sedan finns det förstås fortfarande rekationära röster som vill bibehålla maktkoncentrationer. Ohly drar fram det gamla juristföraktet igen: Domare skall inte bestämma över folkviljan, menar Ohly. Och påminner oss alla om vilka miljöer som i historien upptsått i frånvaron av en maktbalans mellan folkvalda, exekutiver, och domstolar.

***

Uppdaterat: Idag har Henrik Berggren en krönika i DN om grundlagsreformen. En riktig DN-krönika får man väl säga. Intetsägande och bredbent på samma gång.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter