You are currently browsing the tag archive for the ‘rattfylleri’ tag.

”The phrase deus ex machina (Latin IPA: [ˈdeːus eks ˈmaːkʰina] (literally ”god out of a machine”) describes an artificial, or improbable, character, device, or event introduced suddenly in a work of fiction or drama to resolve a situation or untangle a plot”

Det finns en övertro på att verktyg av olika slag kan ersätta de mänskliga överväganden som en säker rättsskipning kräver, att maskinen kan ge svaren på frågorna. Det anmärkningsvärda med att det nu visar sig att polisens utrustning för att fånga in rattfyllerister varit bristfällig är inte att det är fel på utrustningen. Det händer att det är fel på teknisk utrustning. Det händer att någon ställer in den felaktigt. Men det anmärkningsvärda är att en teknisk utrustning tillåtits få sådan betydelse i rättsskipningen. Kanske kan det här leda till ifrågasättande även när det gäller tillförlitligheten av andra typer av utrustning, närmast till hands ligger väl de kameror som poliser använder sig av för att mäta hur fort någon kör.

Per Gahrton har blivit friad för rattfylleri, efter att varit åtalad för rattfylleri och vårdslöshet i trafik. Gahrton hävdade att han druckit alkohol efter olyckan. Domstolen verkar ha funnit att det i och för sig är ett märkligt beteende att kröka ned sig efter en olycka (ja, domstolen uttrycker det kanske inte just så) men att det inte är helt otroligt.

Jag har redan hört kommentarer från flera personer som undrar hur i hela friden domstolen kunnat komma fram till denna slutsats. ”Hur fan kan de gå på den lätta?” Och en följdkommentar är ofta: ”Nu kommer ALLA säga att de krökat efter att de slutat köra för att undkomma ansvar!” Ett riktigt trumfkortsargument, alltså.

Själv tycker jag att det verkar – ”verkar” eftersom jag bara har läst citaten ur domen i pressen – strongt av domstolen att våga inta denna inställning i ett fall som man kunde räkna ut skulle bli kritiserat. Om det är så att Gahrton faktiskt har druckit alkholen efter olyckan så skall han inte dömas för ansvar. Och det är åklagaren som måste visa att det är helt uteslutet att det gått till på det sätt som den tilltalade påstått. Här fann domstolen att så inte var fallet. Då kräver oskuldspresumtionen en friande dom. Även när resultatet framstår som ”märkligt”.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter