You are currently browsing the tag archive for the ‘rätten att få vara ifred’ tag.

Under de senaste månaderna har en idé vuxit fram om att jag skall föra samman och utöka de texter som jag redan har skrivit om integritet och integritetsskydd till en liten bok. Tanken är att boken skall vara närmast populärvetenskaplig, dvs med referenser till viktigaste litteraturen men skriven i ett litet lättsamma tonfall än traditionell rättsvetenskap (som ofta är skriven på en prosa som exkluderar alla andra än juristerna). Som med så mycket annat är det dock svårt att få häcken ur vagnen med ett sådant projekt, särskilt som detta ligger litet utanför mina huvudsakliga arbetsuppgifter (som är traditionellt rättsvetenskapliga). Men mer och mer har jag börjat se parallellerna mellan förmögenhetsrättens traditionella uppgifter och integritetsfrågorna – mest omedelbart givet är naturligtvis det faktum att information är förmögenhet.

Nu tänkte jag därför ge mig en spark i häcken själv. Inspirerad av min kvällslektyr just nu, The Long Tail av Chris Anderson, tänkte jag att jag skulle skriva min bok ”in public” så att säga. Avsnitt och tankar kommer kontinuerligt att läggas ut på den nyss registrerade bloggen integritetsbloggen.wordpress.com. Där kan ni, om någon vill, kommentera eller kritisera eller föreslå saker. Bloggen kommer nog inte att uppdateras så ofta som denna – det här blir ett projekt som kommer att löpa på ett tag – men jag tipsar även här när jag lägger ut nya saker.

Jag hoppas på litet feedback vartefter. Två personer är alltid smartare än en. Och många personer är smartare än så. (Om inte alla personerna är idioter men då är de tillsammans i alla fall litet smartare än bara en idiot. Ja, ni förstår ju vad jag menar.)

Annons

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter