You are currently browsing the tag archive for the ‘lagstiftning’ tag.

I höst är det val. Då väljer vi ny lagstiftare. Makten utgår från folket, representeras av riksdagen och riksdagens maktmedel är lagstiftningen. Så stadgar regeringsformen. Det är alltså just lagstiftare som vi väljer i september. Det är märkligt hur litet intresse som ägnas åt hur riksdagsledamöterna faktiskt betraktar sitt maktmedel. Eller, annorlunda uttryckt, vilka lagar vill egentligen riksdagsledamöterna stifta? Och hur bra koll har de på det redan existerande regelverket?

I det sammanhanget finns det riksdagsledamöter som utmärker sig. Redan för något halvår sedan utsåg jag ett lagförslag framfört av miljöpartisten Esabelle Dingizian till mandatperiodens mest rubbade.  Dingizian vill nämligen göra om den s.k. sexköpslagen så att sexköp ger samma straff som trafficking. Det kommenterade jag på följande sätt: ”Dingizian säger alltså att det borde vara samma straff på att köpa sex från en frivillig man som om jag åker till ett annat land och där bryter ned en annan människa med tvång eller lögner, packar in offret i en lastbil, tar ifrån offret hans pass och hans möjligheter att fly, låser in honom i en barack, ger honom rutten mat två gånger per dag, förslavar honom och tvingar honom att sälja sex under en längre tid.”

Nu visar det sig att Dingizians reformförslag bygger på felaktiga föreställningar om hur regelverket idag ser ut. Missförtåndet om denna viktiga reglering verkar dessutom vara partiets och inte bara Dingizians. I den rättspolitiska fråga där MP positionerat sig tydligast – sexualbrotten – så verkar det som att partiet inte vet hur lagen idag är inrättad.

I en nyligen publicerad artikel på Newsmill beskriver Dingizian Miljöpartiets rättspolitiska reformagenda inför valet. Några av de grundtankar som hon – i enlighet med vad som fastslagits på MP:s kongress – utgår från är sympatiska, om än kanske självklara, nämligen att offer för trafficking förtjänar ett starkt skydd och all hjälp som kan behövas. Problemet är att det tycks som att MP inte vet hur det skyddet, och den hjälpen, är konstruerad idag. Så här skriver Dingizian om MP:s inställning:

”Ge traffickingoffer, de prostituerade som männen köper sex av, brottsofferstatus och därmed möjlighet till civilrättsligt skadestånd från förövaren”

Och vidare: ”Miljöpartiets nya politik innebär att de som är offer för människohandel ska få brottsofferstatus och kunna åtnjuta skadestånd. I dag är det nämligen så att offret för människohandel inte kan få skadestånd från förövaren, sexköparen.”

Här har något blivit väldigt fel: Offer för människohandel har självklart brottsofferstatus redan idag.

Brottet människohandel har dessutom konstruerats om ett flertal gånger för att bli mer inklusivt, idag omfattas förutom offer som säljs för sexuella ändamål även andra offer – de som tvingas tigga, t.ex. – av regelns brottsofferstatus. Det finns åtskilliga exempel från domstolarna på hur offer för människohandel fått ersättning. Brottoffermyndigheten har därtill beslutat i ett flertal fall beslutat utge ersättning till sådana offer, inte sällan med (jämförelsevis) mycket höga belopp.

Nu ser jag framför mig hur det rycks på axlar hos läsaren.  Ibland tycks det som att det finns en resignation kring riksdagsledamöternas förslag, att det liksom inte spelar någon roll vilka tokigheter som ledamöterna kläcker ur sig eftersom det ändå sällan är något annat än förslagen från regeringen som sedan faktiskt blir lag. Understundom kombineras detta med den nedlåtande inställningen att riksdagen till stor del består av bizarra människor från landsbygden som man inte kan ta på riktigt allvar – galenskaperna hålls i schack av partierna och framför allt av regeringen. Det är en märklig uppfattning . Riksdagsledamöterna är folkets företrädare. Det är riksdagen – inte regeringen – som besitter den formella makten i det svenska statsskicket. Och det är just genom lagstiftningen som riksdagen kan utöva makten.

Hur den makten utövas är en angelägenhet för oss alla.

I det här fallet är det dessutom än allvarligare. Dingizian är talesperson i jämställdhetsfrågor för MP. Hon uttalar sig om vad partiets kongress kommit fram till inför ett val där MP vill sitta i regeringen. Och då visar det sig att Miljöpartiet vill stifta lag om något som det redan finns lag, och där det dessutom finns betydande praxis (att offer för människohandel skall få brottsofferstatus). Därtill vill partiet stifta lag om något som ingen rimligen kan anse (att jämställa frivilliga sexköp med slaveri).

Det skall bli spännande att läsa propositionerna för dessa reformer om MP är med om att bilda regering.

Newsmill är roligt idag. Wetterstrand ligger högst upp på Newsmill och tycker att socialliberaler borde känna sig hemma i Miljöpartiet. Jahaja. Jag är socialliberal och bryr mig miljön. Kanske det?

Men: Socialliberaler beware. En snabb scrollning ner hittar man nämligen ett inlägg från en annan miljöpartist, riksdagsledamoten Esabelle Dingizian. Hon skriver att sexköp borde ge samma straff som människohandel. Låt mig säga detta en gång till eftersom det är ett sådant förbluffande förslag. Sexköp från en frivillig säljare skall jämställas med trafficking

Dingizian säger alltså att det borde vara samma straff på att köpa sex från en frivillig man som om jag åker till ett annat land och där bryter ned en annan människa med tvång eller lögner, packar in offret i en lastbil, tar ifrån offret hans pass och hans möjligheter att fly, låser in honom i en barack, ger honom rutten mat två gånger per dag, förslavar honom och tvingar honom att sälja sex under en längre tid.

Det är banne mig det mest rubbade lagförslag jag hört från en riksdagsledamot under den här mandatperioden.

Är det inte litet konstigt, ändå, att så många av den lagstiftande församlingen var frånvarande under Lissabon-fördragets omröstning. Ulf Öberg och Gunnar Persson tycker det. Riksdagsledamöter försvarar sig med att de kvittats ut. Och nog finns en del av förklaringen i kvittningsförfarandet.

Men är det inte egentligen riktigt problematiskt med kvittningar i omröstningar som denna. Till att börja med så hoppas man ju som skattebetalare att det finns riksdagsledamöter som röstar efter sin egen övertygelse och inte bara efter partilinjen (annars finns det ju inget behov av att vi finansierar så många ledamöter – då räcker det med en representant per parti och viktat röstetal i förhållande till valet: mycket billigare!). Men viktigare är att det finns ett signalvärde i det här. Det är rimligt att kräva att de folkvalda lagstiftarna utför sitt uppdrag genom att vara närvarande (om de inte är sjuka förstås), åtminstone när det gäller sådana här grundläggande frågor.

Det är det vi betalar er för och inte för att deltaga i tv-debatter. Det är det som ger er privilegier. Det är ert uppdrag.

Miljöpartiet har anlitat professor emerita – jag har nog aldrig hört emeritus-titeln uttryckas med feminin ändelse tidigare – Madeleine Leijonhufvud för att utföra en egen utredning om möjligheterna att förändra de straffrättsliga sexualbrottsreglerna. Av DN:s artikel att döma är upplägget liknande det som sker inom den traditionella lagstiftningsprocessen, men med skillnaden att det är ett enskilt parti som ställt sig bakom och inte regeringen.

Det är en spännande utveckling, om partierna skulle få för sig att oftare företa sådana utredningar syftande till motiverade och underbyggda lagförslag. Sådana förslag skulle kunna vara ett välkommet inslag i den rättspolitiska debatten. Dessutom så ser jag framför mig att jag själv kan få spännande upprag. Jag vill härmed bjuda ut mina tjänster som partianlitad utredare på förmögenhetsrätttens eller medierättens område. Skadestånd och integritet, till exempel, där är jag är man.

 Jag är inte så billig men ambitiös och har god sammanträdesdisciplin.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter