You are currently browsing the tag archive for the ‘Konsumenträtt’ tag.

Smart svar från Komplett! Notera hur inkomstförlustaspekten helt föll bort.

De är slipade… Det är väl därför de omsätter 9 miljarder.

Hej,

Vi kompenserar givetvis för fraktkostnaden. Skicka in kvitto, kundnr, returnr samt bankkontonummer till ekonomi@komplett.se så utbetalas det när ärendet är avslutat.

 

Återkom gärna om du har ytterligare funderingar eller frågor.

Med vänliga hälsningar

G

Nu har vi precis haft följande lilla mejlutbyte, jag och min medkontrahent. Ett trevligt tonfall, tycker jag. (Något förkortat.)

Hej,
Kablage och tillbehör räknas som en del av produkten och måste därför skickas med. Vi kommer i tredje led att reklamera denna produkt vidare och vill därför ha den komplett. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar eller frågor.

Med vänliga hälsningar

G., Komplett.se

 

***

Fint!

Jag måste väl med anledning av den skadebegränsningsplikt som jag har upplysa om att mina kostnader för det här redan riskerar att bli dyrare än varan själv.
Vi hörs!

Mårten Schultz

***

Nu får vi se hur det utvecklas. Det där är en ganska vanlig kommentar från säljare, har jag noterat, att de skall gå till ett bakre led. Men jag bryr mig som köpare ju inte om varifrån Komplett köper in sina saker! Men här kanske G. bara ville upplysa mig om vad som händer med produkten senare. Det var vänligt.

Jag såg att Komplett har sålt varor för mer än 9 miljarder kronor. David mot Goliat!
 

 

Det är skillnad på att ha rätt och att få rätt. En lärdom från juristutbildningens första termin. Det gäller nog ofta på konsumenträttens område. Få orkar stå upp för sina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen hela vägen. Det kostar ofta mer än det smakar. Själv brukar jag vara hopplöst dålig på att stå på mig när när det gäller t.ex. felaktiga varor eller dröjsmål med leveranser. Det kan gräma mig att bli överkörd men alternativet tar sådan tid. Men efter att ha fått en massa respons på ett tidigare inlägg om konsumenträtt tänkte jag som ett litet real-juridiskt experiment göra det den här gången, i ett hitintills helt odramatiskt ärende.

Jag har köpt en mediespelare Komplett.se som inte fungerade. För att få den kontrollerad måste jag skicka tillbaka den. Det har jag gjort men nu vill säljaren – företrädd av trevliga personer, skal framhållas – att jag skall skicka över annan kringutrustning till spelaren också. Det kommer ju ta tid. Och kosta pengar. Det är knepigt med köp över webben – jag tror nämligen säljaren generellt väntar sig att kostnader för återsändande etc. skall tas av kunden. Samt merkostnader. Men enligt lagen har jag rätt till skadestånd för utgifter men även inkomstförlust. Hur skall jag bli ersatt för dessa merkostnader? Hur mycket är min tid värd?

Följ den rafflande fortsättningen här…

Det finns ett bra teveprogram för barn i skolåldern som heter R.E.A. R.E.A. fungerar litet i infotainment-facket: Det underhåller och informerar samtidigt. Ofta med mycket bra knattereportrar i spetsen. I förra veckan så tog programmet upp konsumenträttsfrågor. Här togs bland annat upp vilka rättigheter man som konsument har när man köpt en vara som är felaktig. En kommersiell praxis hos vissa näringsidkare togs upp, nämligen att säljaren för konsumenter säger att man inte har rätt att få pengarna tillbaka förrän varan lagats tre gånger. Det var inte en okej praxis, förklarade konsumentrådgivaren.

Jag påmindes här om min egen svarta historia som svag konsument. Det var bara några år sedan, och min svaghet bestod mest i brist på tid. Jag hade köpt en mobiltelefon, en Sony Ericsson 3G-lur, på El-Giganten. Telefonen var ett måndagsexemplar. Det var en massa strul: Skärmen fungerade inte, den lade av, etc. Jag lämnade åter telefonen till säljaren som skulle laga den. Jag fick tillbaka telefonen, efter att ha varit utan mobil en månad, och den var fortfarande trasig. Eftersom jag kände att jag inte hade tid att åka till El-Giganten och tillbaka fler gånger – affären vägrade att ta emot telefonen via post eller bud – så ville jag häva köpet. Affären vägrade. Jag lämnade in den igen och fick åter telefonen. Den pajjade snart ihop ytterligare en gång. Återigen försökte jag häva köpet. Affären sade att ”den inte accepterade min reklamation” men att ”jag kunde få den lagad igen”. Inga hävningar accepterades förrän tre lagningsförsök gjorts. Efter tredje lagningen fungerade den hjälpligt. Då hade ett halvt år gått där jag halva tiden varit helt utan mobiltelefon. Härigenom hade jag missat vissa ganska välbetalda uppdrag, visade det sig senare av mobiltelefonsvararen. Jag erbjöds ingen kompensation.

I det här läget var jag jävligt upprörd. Jag hade lagt ned sammanlagt flera arbetsdaggar på att åka till affären, vänta in köer, åka tillbaka. Rättmätig konsumentvrede kokade i mig. Jag var dessutom juridiskt sett ganska så insatt. Jag undervisade ju konsumenträtt och var nästan doktor i civilrätt. Så nog kunde jag ta tillvara på mina egna intressen. Om jag hade orkat.

Problemet är bara att man, eller i alla fall inte jag, orkar. Det är för litet pengar för att jag orkar med att gå till domstol för en strulande telefon. ARN skulle jag aldrig gå till, eftersom det känns alltför lamt av mig som jurist att använda mig av den tandlösare versionen av konsumenttvistlösning om jag nu ändå skulle lägga tid på att skriva ned och skicka in redogörelser. Så jag lade ned det där och röstade med fötterna: Jag bestämde mig för att aldrig köpa något hos denna näringsidkare igen.

Men jag har haft en del nytta av denna trista inblick i konsumenträttens undersida. Jag har sedan denna händelse undervisat kanske 3000 studenter sammanlagt i konsumenträtt. Jag tar då alltid upp El-giganten som ett exempel på en ur konsumenträttslig synvinkel oseriös näringsidkare och så brukar vi alltid ägna tid åt att gemensamt resonera kring olika sätt som El-giganten gjorde fel på. Det är ofta mycket tillfredställande. Det artar sig ibland till Plus-Sverker-liknande väckelsemöten , där studenterna återger sina egna erfarenheter från El-Giganten. Och nu skriver jag om det på den här bloggen om juridik som har haft 50 000 besökare på ett halvår.

Det är väl ett slags konsumentmakt även det.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter