You are currently browsing the tag archive for the ‘Högsta domstolen’ tag.

Tidningarna har idag braskande rubriker om en testamentstvist med en väntad utgång givet hur omständigheterna presenterats tidigare i pressen. (Se DN, SvD, Aftonbladet.) Domen har jag inte läst än. Lär väl inte göra det heller. Av tidningarnas redogörelser att döma så har den avlidnas intentioner genom avgörandet förverkligats och det är i sådana fall naturligtvis bra.

Mer intressant är en dom som knappast kommer att hamna på DN.se. Högsta domstolen lade idag ut en dom om ett inbördes testamente. (En riktigt klassisk rättsfråga i HD!) Ett inbördes testamente är en rättshandling mellan makar där makarna kommer överens om egendomsförhållanden efter att någon av dem dött. Det som komplicerade detta testamente var den efterlevande makan, efter den första avlidit, själv lagt till ändringar i testatements villkor. Domen kan läsas här.

Helgerna maximerade ledigheten i år och de få mellandagar som inträffar brukar därmed ofta vara lata. De flesta arbetsplatser har nog varit ganska tomma idag och igår.

På Högsta domstolen har man inte legat på latsidan i alla fall. Igår kom en kanske litet överraskande dom som slog fast att om man halkar på en isfläck i samband med att man skrapar vindrutan på bilen så anses den därmed uppkomna skadan ha inträffat i trafik. (Vilket gör att den faller under trafikförsäkringen.) Språkligt känns det väl något konstigt att säga att en halkolycka utanför den stillastående bilen sker i trafiken, men det finns säkert goda ändamålsöverväganden som talar för en sådan tolkning.

Idag kom hur som helst en betydligt mer intressant och principiell dom från HD rörande brottsprovokation. (Finns här.) Domen är en i mängden av viktiga avgöranden med sin utgångspunkt i rånet mot Nationalmuseum.  Frågan var nu om de i målet åtalade hade gjort sig skyldiga till brott om det inte varit för att de utsatts för en brottsprovokation av polisen. HD konstaterade att provokationen låg bakom brottsligheten och refererade till praxis från Europadomstolen.

Det intressanta är slutsatsen HD drar: Åtalen ogillades helt p.g.a. brottsprovokationen. (Ja, alla ogillanden är väl ”hela” ogillanden – men vad jag avser är att domstolen inte ansåg att det t.ex. räckte att meddela påföljdseftergift i fallet.) Rent objektivt förelåg det inte något brott i den här situationen med andra ord. En spännande dom och det särskilt nu när det börjat komma förslag om just att brottsprovokation skall tillåtas.

Stureplansprofilerna får ingen prövning i Högsta domstolen. (Se även här.) Domen står således fast. Enligt DN så uttrycker en av försvarna stor förvåning över detta. Jag har svårt att se det förvånande. Såvitt jag såg fanns det inte några allmänna principfrågor för HD att belysa i fallet. Och i det fallet kan man inte påräkna prövning i Högsta domstolen.

Ibland sägs det att vi har en treinstansordning – att man kan få sin sak prövad i tre olika domstolar. Först tingsrätten därefter hovrätten och sist Högsta domstolen. I praktiken så stämmer det nästan aldrig. I HD krävs det särskilt tillstånd för att få sin sak prövad, prövningstillstånd. Det är väl ganska känt. Mindre känt är kanske att det även i hovrätten krävs prövningstillstånd för vissa mål. I praktiken avgörs många mål i första instans utan möjlighet till överprövning. Tre instanser är i praktiken ofta bara en.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter