You are currently browsing the tag archive for the ‘dörrvakt’ tag.

Straffrätten agerar content provider åt tidningarna. Idag toppas morgontidningarna med slutpläderingen i brottmålet mot plastikkirurgen i hovrätten  (se även här) och att åtal lämnas in avseende den vakt på Café Opera som anklagats för att ha misshandlat en kroggäst. Båda målen är av intresse även för andra än de närmast berörda. I läkarmålet aktualiseras återigen den fråga som i samband med straffprocesser kanske mest givit upphov till diskussion i media under senare tid, nämligen frågan beviskraven vid sexualbrott. I vaktmålet aktualiseras liknande bevisrättsliga frågor.

Som en iakttagelse från den som är utanför medias sfär är det intressant att även seriösa tidningar, inte bara kvällspressen, pekar ut läkaren med namn och bild. Kanske riskerna för ett medialt justitiemord inte är så store i och med att läkaren dömts i tingsrätten (och dessutom verkar åtalet, av medias rapportering att döma, väldigt väl underbyggt) – men ändå: Lagakraftvunnen dom finns ännu inte. Vakten kan fortfarande åtnjuta anonymitetens skydd, i alla fall i morgontidningarna. För det fall vakten fälls borde det rimligen finnas att betydande allmänintresse av att veta även vem dörrvakten är, när nu tidningarna slagit in på det personliga spåret i rapporteringen av brottmål.

Annonser

Nu har vaktchefen som misstänks för övergrepp utanför Café Opera häktats. (Se även SvD.) Åklagaren får förlita sig på vittnesbevisning, för de videokameror som kunnat filma händelsen fungerade inte. Ingen av dem. Trots att det fanns åtta stycken kameror. I alla fall inte enligt vaktchefen. Ett grafikkort var trasigt, tydligen. Så det fanns ingen film att titta på, för polisen och åklagarna.

Det här är ju helt enkelt inte rimligt. Om det nu är så att tillstånd givits för kamerabevakning så måste någon ha ett ansvar för att de också fungerar.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter

Annonser