You are currently browsing the tag archive for the ‘ansvarsrätt’ tag.

Varför skulle egentligen Elmehagen betala tillbaka? Antingen har han vilselett styrelsen och då finns det en rättslig grund för återbetalning. Eller så har han inte gjort det och då finns det inte en rättslig grund för återbetalning (men kanske för den ärekränkning som i sådana fall Elmehagen utsatts för genom att utpekas som en fuskare). Tertium non datur.

Och jag har svårt att se att det finns någon större skillnad mellan det moraliska och det rättsliga förhållningssättet. Om alltför mycket pengar utgått efter att styrelsen beslutat om det på ett tillräckligt gott underlag ligger ansvaret hos styrelsen. Om det skett efter ett bedrägeri eller liknande så ligger ansvaret hos Elmehagen.

Jakobs inlägg är härvid obligatorisk läsning: Här och här.

”Du sitter väl inte i bostadsrättsföreningens styrelse, va?”, sade civilrättsprofessorn. Jag berättade att jag förra året suttit som suppleant men inte gått på några möten. Professorn fortsatte: ”Risken för ansvar i brf-styrelser är mycket större än vad många tror. Dessutom finns det i bostadsrättsföreningarna ofta en farlig kombination av amatörism och bristande ansvarsförsäkringar.”

Om integritet och integritetsskyddet var 2008 års stora rättspolitiska fråga så blir 2009 års tema ”ansvarsrätt”. Det brukar ju bli det i kölvattnet av kriser. Först kommer de mediala och politiska  ansvarsstormarna och med litet fördröjning kommer de juridiska ansvarsprövningarna. Styrelseansvaret kommer att vara en av de frågor som kommer att sysselsätta juristerna i framtiden.

Styrelseansvarets aktualitet illustreras av AMF-krisen. Men kritiken mot LO-Wanja kan drabba många andra. I verkligheten är det nog inte så ovanligt att styrelseledamöter – vare sig det gäller i aktiebolag eller andra associationer – inte har en kompetens – eller tid! – som motsvarar ansvaret. Det finns nog många styrelseledamöter där ute som varit med om att fatta beslut som de inte förstått den fulla innebörden av, eller som låtit tankarna vandra i slutet på mötet och tigit sig igenom de sista punkterna på dagordningen, eller som inte velat ställa till problem med att begära bättre underlag för beslutet – utan att reflektera över vilket ansvar man som enskild ledamot har för just det beslutet.

Dn analyserar.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter