You are currently browsing the tag archive for the ‘åklagare’ tag.

Fler och effektivare poliser är bra. Men om åklagarorganisationen fallerar så leder det inte nödvändigtvis till en effektivare rättskipning. Fler och effektivare åklagare är bra. Men om domstolsorganisationen fallerar så leder det inte till effektivare rättskipning. Fler och effektivare domare är bra. Men om kriminalvården fallerar leder det inte nödvändigtvis till en effektivare brottsbekämpning.

Idag skriver hovrättspresidenten Wersäll om problemet med proppar i systemet och framhåller ett särskilt problem: Med för stort tryck på domstolarna så blir domar mindre välskrivna. Mitt intryck är i och för sig att domar överlag är förvånansvärt välskrivna – inte bara det: de är föredömligt korrekturlästa! – men det misstänker jag många gånger beror på att domare är extremt plikttrogna människor som sitter och skriver dom på övertid efter att ha suttit i förhandlingar hela dagarna.

Wersälls slutsats är det lätt att stämma in i. Rättsväsendets olika verksamheter måste gå i takt. Resurstilldelningen bör anpassas efter denna tanke. Hur en sådan samordning i praktiken skall kunna åstadkommas utan att trampa de olika delarnas autonomi på tårna är svårare att se. I praktiken så tror jag att vi måste acceptera att en väl fungerande rättsapparat måste få tillåtas att vara ineffektiv.

Om vi har målsättningen att alla brott skall beivras – jo, jag har förstått att en sådan målsättning numer anses naiv – så behövs stora resursökningar. Och det kommer att innebära att det ibland blir delar av maskineriet som kommer att gå på tomgång. Om polisen skall ha tillräckligt med resurser för att verkligen gripa in mot brottsligheten leder det till att poliser ibland är i tjänst utan att ha några brottslingar att jaga. Brottslingar respekterar inte budgetmål och kvartalsrapporter. När jag nu tänker på det så är det det som är problemet. Brottslingar respekterar inte samhällets kvartalsrapporter. Vilken arrogans!

Annons

Visst är väl den akuta bristen på åklagare, som det rapporterats om i tidningen, något slags skandal. Var felet ligger är säkert en betydligt mer svårbesvarad fråga än vad medias felletare vill ge sken av men det är väl högst sannolikt att det delvis, till hög del, är en fråga om bristande resurser till åklageriet i sin helhet.

Domstolarnas väntetider har uppmärksammats tidigare. Långa väntetider i domstolarna är ett rättssäkerhetsproblem. Justice delayed is justice denied, sägs det ibland. Och det kan även bli dyrt för skattebetalarna också. Det finns nog inget tvivel om att alltför lång väntetid kan medföra skadeståndsansvar för det allmänna.

Åklagarna är också en del av det allmänna. Alltför långa handläggningstider hos åklagarna kan också bidra till olika former av konsekvenser för det allmänna. Misstänkta har rätt att få sin sak prövad i rimlig tid. Dessutom finns det alltid en risk att brottslingar går fria om brotten hinner preskriberas innan åtal kommer in. För att inte tala om hur en sådan här situation rimligen tär på de åklagare som är inne i systemet.

 

Rättsstaten utsätts för angrepp från flera håll idag. Ytterligare en åklagare har utsatts för ett brottsligt angrepp: En Malmöåklagare har fått sin lägenhet beskjuten. (Se även SvD.) Skotten sätts i samband med åklagarens åtgärder mot MC-brottslighet.

Det är förstås vidrigt. Desto viktigare för rättsordningen att visa att den inte viker ned sig. För det krävs det rätt juridiska verktyg. Men framför allt kräver det människor med kurage.

När diskussionen nu kommit igång om en hotbild mot rättssamhället – oavsett om den är överdriven eller inte – är det viktigt med enskilda förebilder, personer som vågar ställa upp för rättsstatens ideal trots risker och hot. Åklagaren Barbro Jönsson fick nyss sin dörr sprängd. Nu har hon åtalat sex personer från ett MC-gäng, som ofta är själva sinnebilden för den organiserade brottsligheten i Sverige.

Åklagaren kom till förhandlingen i ”förtäckt bil”, men hon har inte vikt sig. Själv hade jag omedelbart sagt upp mig och börjat arbeta med M&A:s om det hänt mig. Men den som månar om det öppna samhället skall vara glada över att inte alla är lika fega som jag, att det finns jurister som fortsätter sitt viktiga arbete även när det är förenat med faror.

Finns det ett pris för årets civilkurage så har vi en god kandidat i en tingssal i Göteborg idag.

***

I dagens DN finns en intervju med Barbro Jönsson.

Ett attentat mot en åklagares hem inträffade idag och slutade med en sprängd dörr. (Se även SvD.) Det är inte det första attentatet mot åklagare eller domare och det lär inte bli det sista. Men det är en obehaglig tendens mot mer frekventa angrepp på rättssamhället. För inte länge sedan var det en nämndeman som utsattes för hot. Polisen i Göteborg har varit utsatta för vad som i det närmaste framstår som ren krigföring under senare tid. Rättssamhället utsätts för allt svårare attacker.   

 Uppdatering: RÅ framhåller betydelsen av att attentatet klaras ut och åklagaren själv uttalar sig.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik