You are currently browsing the tag archive for the ‘Åklagarbristen’ tag.

Åklagarbristen har nu blivit akut, rapporterar SvD och TT. RÅ begär katastrofpengar, får man väl kalla det, för att förhindra att rättegångar ställs in.

Konstigt att det skulle behöva gå så här långt och det särskilt under en regering och en justitieminister som förknippats med ett starkt rättsväsende. Konsekvenserna av inställda rättegångar kan bli allvarliga: Brott kan hinna bli preskriberade, nya kostnader uppstår för staten (stora kostnader till och med.) Åklagarnas bristande tilldelning är ett samhällsproblem. Kortsiktigt kan det kanske lösas genom att ringa in tillfälliga förstärkningar. Långsiktigt behövs det helt enkelt mer åklagare och bättre administrativt understöd.

 

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter