You are currently browsing the category archive for the ‘finansrätt’ category.

Rättsekonomiens poster boy Richard Posner, alltid på språng, har snabbt skrivit en bok om den ekonomiska krisen. Boken heter A Failure of Capitalism. Jag har inte läst den än och kommer inte att göra det heller. Posners ekonomiska skrifter är inte längre min kopp té.

Men för det fall någon annan intresserar sig för Posners analys av krisen på Wall Street så vill jag passa på att tipsa om den elaka recension boken ägnas i senaste numret av Modern Law Review (här om ni har tillgång till Wileys tidskrifter). Under rubriken The End of Posnerian Law and Economics sågar David Campbell Posners bok. Följande mening i inledningen är indikativ: ”It is a short (315 pages), hastily written, feebly researched book on an issue about which Posner has no particular knowledge and into which he has no particular insight.”

Men det är sammanfattningen som tar priset.

”The Thoughts of Chairman Mao is a trite, often even childish, book, but this does not mean its contents are without interest. In a similar way, though judged as a contribution to the analysis of the crash, A Failure of Capitalism is a more or less worthless, perhaps, indeed, unworthy book, it should be read for what it tells us about Posnerian law and economics, a subject of greater contemporary importance than Mao Zedong thought, which has long been emptied of what specific content it ever had and now plays an almost entirely symbolic role. A Failure of Capitalism’s significance is as a symptom of the end of the neo-liberal hegemony of the past forty years. The props of portfolio management and derivatives trading in economic theory are currently regarded with a suspicion proportionate to the reverence in which they formerly were held, and their contumely extends to much else: the agency theory of the corporation, and so the general plausibility of shareholder sovereignty, particularly over remuneration; the ‘Washington consensus’ over development, and so the general plausibility of laissez faire market order; and, overall, the American neo-liberal imperium in theory and practice. This surely is one of history’s shortest lived imperia, for it has lasted merely the twenty years between the fall of the Wall and the fall of Wall Street.”

Är Johan Norberg informerad?

”Du sitter väl inte i bostadsrättsföreningens styrelse, va?”, sade civilrättsprofessorn. Jag berättade att jag förra året suttit som suppleant men inte gått på några möten. Professorn fortsatte: ”Risken för ansvar i brf-styrelser är mycket större än vad många tror. Dessutom finns det i bostadsrättsföreningarna ofta en farlig kombination av amatörism och bristande ansvarsförsäkringar.”

Om integritet och integritetsskyddet var 2008 års stora rättspolitiska fråga så blir 2009 års tema ”ansvarsrätt”. Det brukar ju bli det i kölvattnet av kriser. Först kommer de mediala och politiska  ansvarsstormarna och med litet fördröjning kommer de juridiska ansvarsprövningarna. Styrelseansvaret kommer att vara en av de frågor som kommer att sysselsätta juristerna i framtiden.

Styrelseansvarets aktualitet illustreras av AMF-krisen. Men kritiken mot LO-Wanja kan drabba många andra. I verkligheten är det nog inte så ovanligt att styrelseledamöter – vare sig det gäller i aktiebolag eller andra associationer – inte har en kompetens – eller tid! – som motsvarar ansvaret. Det finns nog många styrelseledamöter där ute som varit med om att fatta beslut som de inte förstått den fulla innebörden av, eller som låtit tankarna vandra i slutet på mötet och tigit sig igenom de sista punkterna på dagordningen, eller som inte velat ställa till problem med att begära bättre underlag för beslutet – utan att reflektera över vilket ansvar man som enskild ledamot har för just det beslutet.

Dn analyserar.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter