Ulf Bernitz skriver idag i DN intressant om nödvändig omorientering av public service-uppdraget i EU-rättens ljus.