För att följa upp några tidigare diskuterade inlägg (se t.ex. här och här). Idag rapporterar SvD och DN att fallet med den dråpmisstänkta läkaren kommer att prövas av domstol. Det har onekligen tagit tid. Hade tidsuträkten enbart varit att tillskriva rättsväsendet så hade det funnits anledning att vara kritisk. Nu har emellertid segdragenheten delvis berott på försvarets begäran om kompletteringar.

Det behövs naturligtvis inte sägas här men det kan ju tänkas att någon surfat in hit från tidningarnas rapportering. Att målet går till domstol kan inte tolkas som att läkaren har gjort sig skyldig till brott. Det återstår att se om så är fallet. Det är smakligt att putta upp oskuldspresumtionen på en piedestal även i sociala sammanhang. Läkaren bör således betraktas som oskyldig även vid de spekulationer vid köksbordet och i fikarummet som vi alla kan ägna oss åt ibland.