De två läkare som utpekats men aldrig dömts för det s.k. Styckmordet skriver idag på SvD Brännpunkt om hur de nu sätter sitt hopp till HD att bevilja prövningstillstånd i skadeståndsmålet mot staten. Även jag hoppas att HD tar upp målet.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att läkarna utsatts för en närmast massiv vårdslöshet i den rättsliga hanteringen av mordet. Tingsrätten underkände skadeståndstalan med ett mycket besynnerligt orsaksresonemang. Än mer besynnerligt var att hovrätten inte ansåg att målet behövde tas upp till prövning.

I vilket fall: Jag har skrivit ett rättsutlåtande avseende de orsaksfrågor som målet aktualiserar. Det finns utlagt på Anders Agells hemsida och kan hämtas här.