Schlingman avgår som partisekreterare i Moderaterna och ersätts av Sofia Arkelsten. Knappt hade nyheten släppts förrän spekulationerna började. Vad skall Schlingman göra härnäst? Statsråd?

Den möjligheten finns inte, framhöll snabbt personer som kunde sin grundlag. Man måste nämligen ha varit svensk medborgare i minst tio år för att vara statsråd, enligt RF 6 kap. 9 §. Schlingman har inte varit svensk så lång tid, utan har haft tyskt medborgarskap fram tills nyligen. Men kan det vara så att statsministern tänkt litet utanför lådan? Den fria rörligheten är en grundläggande rättsprincip i det europeiska samarbetet. Diskriminering av andra medborgare i de andra EU-länderna tillåts i princip inte. Min prognos:

I nästa vecka presenterar statsministern sin nya regering med Schlingman inkluderad. ”Regeringsformen får vika för överordnade europeiska principer”, deklarerar Reinfelt. ”Vi har inte rätt att diskriminera andra européer även om vår grundlag så stadgar – grundlagen har fel.”

Mindre invandringsvänliga riksdagsledamöter kan möjligen opponera sig mot detta. Men icke-diskrimineringsprincipen är värd att ta strid för.