Jag brukar undvika att skriva om ”ren” partipolitik här men Alice Åströms uttalande efter att det stod klart att någon S-V-MP-uppgörelse i rättspolitiken inte skulle ske inför valet kan jag inte låta bli att återge. Säger Åström: ”– Allt är inte ämne för koalitioner och förhandlingar. Jag ser hellre att vi är oeniga och har en seriös diskussion om de här frågorna som bygger på forskning och kunskap. Det är inte ett område som lämpar sig för populism.”

Ett e contrario-slut på den sista meningen ger demoraliserande resultat. Särskilt som jag alldeles nyss hävdat att man borde skärskåda valrörelsens utspel för att se vilka konkreta lagförslag som döljer sig i valfläsket. Det tycks som att Åström menar att valrörelsens löften över huvud taget inte skall betraktas som smakligt inpackade förslag till förändringar utan närmast som reklam för partiernas varumärken.

Men nu ska jag inte vara neggig. Det är förstås positivt att Åström  menar att rättspolitik fordrar ”forskning och kunskap”! Med en sådan programförklaring på den underskattade rättpolitikens område vore det småsint av mig att fråga varför inte andra områden tycks fordra forskning och kunskap.