Idag läser vi Niclas intressanta reflexion om fördomar och synen på påföljder, föreslår jag!