Johan Perhsson, rättspolitisk talesman för Folkpartiet:

”Vi måste ändra lagen så att unga som döms till sluten ungdomsvård för grova brott ges den dubbla tiden. Den nya halvan skall inbegripa eftervård i hemkommunen efter avtjänat straff.”

Skall vi fortsätta straffa efter avtjänat straff?