Marianne Lundius är ny ordförande i HD och om jag inte är alldeles ute och cyklar HD:s första kvinnliga ordförande.