Jag har fått i uppdrag att skriva en artikel om hatbrott. Jag vill ha input! 

Vad är ett hatbrott? Är det rimligt att bestraffa gärningar hårdare på grund av hat? Är det rimligt att det bara är vissa typer av hat som kan verka straffskärpande enligt BrB? Är det hatet i sig som bör bestraffas – eller dess manifestationer? Och om det är dess manifestationer som bestraffas, vad har det då med hatet i sig att göra över huvud taget?