Lars Lindström om tvisten rörande Harry Scheins testamente, i Expressen:

Jag vet inte om bevisen räcker för att underkänna testamentet. Bäst för det allmänna rättsmedvetandet vore nog att pengarna gick till en stiftelse i Harry Scheins namn.”

Annonser