Med anledning av tidigare inlägg om plea bargain vill jag tipsa om Nicklas Rydbergs tankar i saken. Och framhålla att RÅ efter HD:s dom i förra veckan nu framhållit att det finns behov av en plea bargain-möjlighet även officiellt i svensk rätt. Inofficiellt verkar det redan ha förekommit frekvent att döma av de kommentarer som jag fått in från olika håll.

Apropå plea bargain kan i sammanhanget även hänvisas till den särskilda uppgörelse som låg bakom Plavsics öde.