Justitieministerns debattartikel om människohandel idag – utifrån den konferens som idag startar i Bryssel – uttrycker goda intentioner och präglas därtill av ett sympatiskt, litet mindre demagogiskt tonfall än vad som brukar förekomma i sådana här sammanhang:

”Jag vill att den här konferensen ska göra skillnad. Med tanke på deltagarlistan finns goda förutsättningar att få fram konstruktiva lösningar för att underlätta det internationella samarbetet mot människohandel.”

Läsvärd.

Annonser