”Det spelar ingen roll vad regeringar stiftar för lagar – de multinationella bolagen sätter sig över dem, och driver sin sak med hjälp av dyrköpt juridik, som verkar för deras sak.”

Dagens Nyheter kulturchef med anledning av den tillbakadragna stämningen i fallet med filmen Bananas. Kursiv här.

Annonser