Centrum för Rättvisa fortsätter sin envisa kamp mot diskriminering i högskole- och universitetsvärlden. Efter framgångar i mål om etnisk diskriminering och könsdiskriminering går nu striden vidare – med ytterligare ett fall av könsdiskriminering. En könsdiskriminering som dessutom DO inte verkar ha varit så intresserad av att göra något åt.

Om medierapporteringen om Diskrimineringsombudsmannens agerande i det här fallet stämmer så tycks det som att den statliga myndigheten gör skillnad på olika slags diskriminering. Uttalanden från DO tyder dessutom på en ovilja att acceptera det som det rättsliga Sverige i övrigt insett, nämligen att kvotering också är diskriminering. Om A får förtur framför en bättre sökande  B på grund av egenskaper som A fötts med så blir B diskriminerad, utrensad på grund av faktorer hon inte kan råda över. En självklarhet egentligen, men en självklarhet som behövde ganska många år för att sjunka in.  

Men det finns fortfarande områden där det förs ett aktivt motstånd mot antidiskrimineringsprincipen. Det sägs således slentrianmässigt från vissa, framför allt sådana som har svårt att acceptera att kvoteringar numer betraktas som de otillåtna rättighetskränkningar de är, att det fortfarande finns utrymme för viss positiv särbehandling. Det är en typ av positiv särbehandling som dessutom är väldigt vanligt förekommande om man tittar i annonser eller intagskriterier till högskolan. Nämligen att vissa personer som har haft turen att födas med vissa egenskaper skall få förtur ”vid lika meriter”.

Det finns inget positivt med positiv särbehandling. Även i de här fallen utgör positiv särbehandling diskriminering på grund av opåverkbara faktorer. ”Förtur vid lika meriter” är riggade lotterier. Systemet innebär att vissa inte ges en med konkurrenterna likvärdig chans i en urvalsprocess. Det berövar enskilda personer en möjlighet på grund av deras kön, deras etniska tillhörighet, deras religion eller deras sexuella läggning. Chanser har ett värde i sig själv. Det vet alla som någonsin köpt en lott eller en aktie. Om jag, som har ett högt resultat på högskoleprovet (om det nu inte ”gått ut”) söker psykologutbildningen skulle jag sannolikt hamna i en tombola tillsammans med andra som har samma resultat som jag. Har jag tur så dras just min lott. Men om jag hade varit kvinna så hade jag inte ens fått komma med i tombolan. Mitt kön hade diskvalificerat mig. 

Klart det är diskriminering.

Annonser