Det är kontroversiellt att hävda att det är önskvärt att lagstiftare ska kunna lagen. När jag i ett annat sammanhang hävdat att det är bra att riksdagsledamöter har vissa kunskaper om rättstillämpning fick jag höra att det var odemokratisktoch ovidkommande. Men så läser man idag i tidningen om riksdagsledamöter – dvs lagstiftare – som inte känner till innebörden av det lagförslag som de själva skall besluta om. Ett kontroversiellt lagförslag dessutom. (”FRA-lagen”.) Och dessutom så var det inte vilka lagstiftare som helst som tillfrågades utan Försvarsutskottet, vari frågan beretts. Demoraliserande, to say the least. För att inte tala om att riksdagsledamöter ibland inte ens har grundläggande kunskaper om grundlagarna.

Så nog hade det varit bra med fler lagstiftare som har juridisk utbildning.