Några gånger tidigare (här och här) har jag skrivit om preskription vid allvarliga brott och reflekterat över de underliggande värderingarna. När det gäller mord och liknande brott har jag ifrågasatt det rimliga i att dessa brott någonsin skall preskriberas. (Se dock synpunkter här.) Regeringen är inne på samma linje. Avskaffandet av preskriptionstid vid de allvarligaste brotten framstår som ett klockrent förslag.

Annons