Ett tips kom in om Eudoxa-rapporten ”Hårdaretagismen förtär samhället”. Påbjuden läsning i dessa John Wayne-tider. Rapporten finns här.