Apropå liberal rättspolitik: Här finns en politiker som inte ser några problem med att använda sin politiska makt till att påverka enskilda jurister (åklagare) eller domstolar. Det är barnläkarfallet igen. Socialstyrelsen har idag släppt ett pressmeddelande om utredningen rörande barnläkaren på Karolinska. Socialstyrelsen fann att inga fel har begåtts. Suckar av lättnad från vårdsektorn.

Kanske innebär det att inte heller något brott har begåtts. I sådana fall får man hoppas på ett skyndsamt avslut. Men det är inte självklart att det är så. Fram tills dess skulle det vara trevligt om de folkvalda slutade att försöka påverka de rättsliga processerna. Och lade ned det nedlåtande maktspråket.

Uppdaterat: Det blir bara värre och värre. Nu talar landstingspolitikern och ledamoten av Folkpartiets partistyrelse om en ”häxjakt” och beskriver förundersökningen som ”en utdragen process som tidvis har reducerats till ett rent spektakel inför kamerorna, helt ovärdigt alla inblandade, med ett uppseendeväckande gripande på arbetsplatsen som lågvattenmärket”. Och tidningarna fyller . Det går nog att hitta även andra ovärdiga spektakel i den här historien. Och en och annan politiker- och medialedd häxjakt också.